Tekst oryginalny:
בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
בֶּן-שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה מְנַשֶׁה בְמָלְכוֹ וַחֲמִשִׁים וְחָמֵשׁ שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם׃

Biblia Warszawska:
Manasses miał dwanaście lat, gdy objął władzę królewską, a pięćdziesiąt pięć lat panował w Jeruzalemie.

Biblia Tysiąclecia:
W chwili objęcia rządów Manasses miał dwanaście lat i panował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie.

Biblia Gdańska:
We dwunastym roku był Manases, gdy królować począł; a pięćdziesiąt i pięć lat królował w Jeruzalemie.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 2 Kron. 33:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/2Kron/33/1.html" title="2 Kronik 33:1 - Biblia internetowa" target="_blank">2 Kron. 33:1</a>