Tekst oryginalny:
וישלח בהם נבאים להשיבם אל יהוה ויעידו בם ולא האזינו

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיִּשְׁלַח בָּהֶם נְבִאִים לַהֲשִׁיבָם אֶל-יְהוָה וַיָּעִידוּ בָם וְלֹא הֶאֱזִינוּ׃ ס

Biblia Warszawska:
Pan wysyłał do nich proroków, aby nawracali ich do Pana; ci napominali ich, lecz oni nie usłuchali.

Biblia Tysiąclecia:
Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali.

Biblia Gdańska:
I posyłał do nich proroków, żeby ich nawrócili do Pana; którzy choć się oświadczali przeciw nim, ale ich przecież nie słuchali.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 2 Kron. 24:19, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/2Kron/24/19.html" title="2 Kronik 24:19 - Biblia internetowa" target="_blank">2 Kron. 24:19</a>