Tekst oryginalny:
אך הבמות לא סרו ועוד העם לא הכינו לבבם לאלהי אבתיהם

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
אַךְ הַבָּמוֹת לֹא-סָרוּ וְעוֹד הָעָם לֹא-הֵכִינוּ לְבָבָם לֵאלֹהֵי אֲבֹתֵיהֶם׃

Biblia Warszawska:
Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud nie trwał szczerze przy Bogu swoich ojców.

Biblia Tysiąclecia:
Tylko wyżyn nie usunięto, a lud jeszcze nie zwrócił serca ku Bogu swych przodków.

Biblia Gdańska:
Wszakże wyżyny nie były zniesione; bo jeszcze lud nie zgotował był serca swego ku Bogu ojców swoich.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 2 Kron. 20:33, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/2Kron/20/33.html" title="2 Kronik 20:33 - Biblia internetowa" target="_blank">2 Kron. 20:33</a>