Tekst oryginalny:
וישכב אביה עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אסא בנו תחתיו בימיו שקטה הארץ עשר שנים

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיִּשְׁכַּב אֲבִיָּה עִם-אֲבֹתָיו וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ בְּעִיר דָּוִיד וַיִּמְלֹךְ אָסָא בְנוֹ תַּחְתָּיו בְּיָמָיו שָׁקְטָה הָאָרֶץ עֶשֶׂר שָׁנִים׃ פ

Biblia Warszawska:
I spoczął Abiasz ze swoimi ojcami, i pogrzebali go w Mieście Dawida, władzę królewską zaś po nim objął Asa, jego syn. Za jego czasów panował w ziemi pokój przez dziesięć lat.

Biblia Tysiąclecia:
Spoczął następnie Abiasz ze swymi przodkami i pochowano go w Mieście Dawidowym. Jego syn Asa został w jego miejsce królem. Za jego dni spokój w kraju panował przez dziesięć lat.

Biblia Gdańska:
A gdy zasnął Abijasz z ojcami swymi, a pochowano go w mieście Dawidowem, tedy królował Aza, syn jego, miasto niego. Za dni jego była w pokoju ziemia, przez dziesięć lat.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 2 Kron. 13:23, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/2Kron/13/23.html" title="2 Kronik 13:23 - Biblia internetowa" target="_blank">2 Kron. 13:23</a>