Tekst oryginalny:
ויאמר יהוא קדשו עצרה לבעל ויקראו

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיֹּאמֶר יֵהוּא קַדְּשׁוּ עֲצָרָה לַבַּעַל וַיִּקְרָאוּ׃

Biblia Warszawska:
Jehu nakazał więc: Obwołajcie uroczyste zgromadzenie dla Baala. I oni obwołali.

Biblia Tysiąclecia:
Jehu dalej rozkazał: Urządźcie święte zgromadzenie dla Baala!; i zwołali je.

Biblia Gdańska:
Nadto rzekł Jehu: Zapowiedzcie święto Baalowi. I obwołano je.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 2 Król. 10:20, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/2Krol/10/20.html" title="2 Królewska 10:20 - Biblia internetowa" target="_blank">2 Król. 10:20</a>