Tekst grecki (Textus receptus):
δια τουτο εχοντες την διακονιαν ταυτην καθως ηλεηθημεν ουκ εκκακουμεν
Biblia Warszawska:
Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu,

Biblia Tysiąclecia:
Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu.

Biblia Gdańska:
Dlatego mając to usługiwanie, tak jakośmy miłosierdzie otrzymali, nie słabiejemy.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 2 Kor. 4:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/2Kor/4/1.html" title="2 Koryntian 4:1 - Biblia internetowa" target="_blank">2 Kor. 4:1</a>