Tekst grecki (Textus receptus):
πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν δια του χριστου προς τον θεον
Biblia Warszawska:
A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu,

Biblia Tysiąclecia:
A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy.

Biblia Gdańska:
A takieć ufanie mamy przez Chrystusa ku Bogu,
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 2 Kor. 3:4, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/2Kor/3/4.html" title="2 Koryntian 3:4 - Biblia internetowa" target="_blank">2 Kor. 3:4</a>