Tekst grecki (Textus receptus):
εχοντες ουν τοιαυτην ελπιδα πολλη παρρησια χρωμεθα
Biblia Warszawska:
Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy,

Biblia Tysiąclecia:
Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy,

Biblia Gdańska:
Przetoż mając taką nadzieję, wielkiej bezpieczności w mowie używamy.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 2 Kor. 3:12, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/2Kor/3/12.html" title="2 Koryntian 3:12 - Biblia internetowa" target="_blank">2 Kor. 3:12</a>