Tekst grecki (Textus receptus):
τους αμαρτανοντας ενωπιον παντων ελεγχε ινα και οι λοιποι φοβον εχωσιν
Biblia Warszawska:
Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali.

Biblia Tysiąclecia:
Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem.

Biblia Gdańska:
A tych, którzy grzeszą, strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy bojaźń mieli.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 1 Tym. 5:20, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Tym/5/20.html" title="1 Tymoteusza 5:20 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Tym. 5:20</a>