Tekst grecki (Textus receptus):
εχουσαι κριμα οτι την πρωτην πιστιν ηθετησαν
Biblia Warszawska:
Ściągając na się potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały;

Biblia Tysiąclecia:
Obciąża je wyrok potępienia, ponieważ złamały pierwsze zobowiązanie.

Biblia Gdańska:
Mając osądzenie, iż pierwszą wiarę odrzuciły;
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 1 Tym. 5:12, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Tym/5/12.html" title="1 Tymoteusza 5:12 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Tym. 5:12</a>