Tekst grecki (Textus receptus):
εν εργοις καλοις μαρτυρουμενη ει ετεκνοτροφησεν ει εξενοδοχησεν ει αγιων ποδας ενιψεν ει θλιβομενοις επηρκεσεν ει παντι εργω αγαθω επηκολουθησεν
Biblia Warszawska:
Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków: że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła.

Biblia Tysiąclecia:
ma za sobą świadectwo o [takich] dobrych czynach: że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.

Biblia Gdańska:
Mająca świadectwo w dobrych uczynkach, jeźli dzieci wychowała, jeźli gości przyjmowała, jeźli świętych nogi umywała, jeźli utrapionych wspomagała, jeźli każdego uczynku dobrego naśladowała.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 1 Tym. 5:10, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Tym/5/10.html" title="1 Tymoteusza 5:10 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Tym. 5:10</a>