Tekst grecki (Textus receptus):
πρεσβυτερω μη επιπληξης αλλα παρακαλει ως πατερα νεωτερους ως αδελφους
Biblia Warszawska:
Starszego mężczyzny nie strofuj,lecz upominaj go jak ojca, młodszych jak braci,

Biblia Tysiąclecia:
Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych - jak braci,

Biblia Gdańska:
Starszemu nie łaj, ale jako ojca napominaj, młodszych jako braci,
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 1 Tym. 5:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Tym/5/1.html" title="1 Tymoteusza 5:1 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Tym. 5:1</a>