Tekst grecki (Textus receptus):
γυνη εν ησυχια μανθανετω εν παση υποταγη
Biblia Warszawska:
Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości;

Biblia Tysiąclecia:
Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się.

Biblia Gdańska:
Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkiem poddaństwem.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 1 Tym. 2:11, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Tym/2/11.html" title="1 Tymoteusza 2:11 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Tym. 2:11</a>