Tekst oryginalny:
ויהי ארון יהוה בשדה פלשתים שבעה חדשים

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיְהִי אֲרוֹן-יְהוָה בִּשְׂדֵה פְלִשְׁתִּים שִׁבְעָה חֳדָשִׁים׃

Biblia Warszawska:
Skrzynia Pana była w ziemi Filistyńczyków siedem miesięcy.

Biblia Tysiąclecia:
Przez siedem miesięcy Arka Pańska znajdowała się w ziemi filistyńskiej.

Biblia Gdańska:
I była skrzynia Pańska w ziemi Filistyńskiej przez siedm miesięcy.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Sam. 6:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Sam/6/1.html" title="1 Samuela 6:1 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Sam. 6:1</a>