Tekst oryginalny:
ומלאך בא אל שאול לאמר מהרה ולכה כי פשטו פלשתים על הארץ

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וּמַלְאָךְ בָּא אֶל-שָׁאוּל לֵאמֹר מַהֲרָה וְלֵכָה כִּי-פָשְׁטוּ פְלִשְׁתִּים עַל-הָאָרֶץ׃

Biblia Warszawska:
Przybył posłaniec do Saula z doniesieniem; Pójdź śpiesznie, gdyż Filistyńczycy wtargnęli do kraju.

Biblia Tysiąclecia:
Tymczasem przybiegł do Saula posłaniec, donosząc: Spiesz się bardzo i przybywaj, bo Filistyni wdarli się do kraju.

Biblia Gdańska:
Wtem poseł przybieżał do Saula, mówiąc: Pospiesz się, a pójdź; albowiem Filistynowie wtargnęli w ziemię.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Sam. 23:27, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Sam/23/27.html" title="1 Samuela 23:27 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Sam. 23:27</a>