Tekst oryginalny:
ויגד לשאול לאמר הנה דוד בנוית ברמה

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיֻּגַּד לְשָׁאוּל לֵאמֹר הִנֵּה דָוִד בְּנוִֹית בְּנָיוֹת בָּרָמָה׃

Biblia Warszawska:
I doniesiono Saulowi: Oto Dawid przebywa w osiedlu prorockim w Ramie.

Biblia Tysiąclecia:
Doniesiono o tym Saulowi słowami: Dawid przebywa w Najot koło Rama.

Biblia Gdańska:
I oznajmiono Saulowi, mówiąc: Oto Dawid jest w Najot w Ramacie.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Sam. 19:19, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Sam/19/19.html" title="1 Samuela 19:19 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Sam. 19:19</a>