Tekst oryginalny:
ותרד מיכל את דוד בעד החלון וילך ויברח וימלט

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַתֹּרֶד מִיכַל אֶת-דָּוִד בְּעַד הַחַלּוֹן וַיֵּלֶךְ וַיִּבְרַח וַיִּמָּלֵט׃

Biblia Warszawska:
I Michal spuściła Dawida na dół przez okno, tak iż uszedł i wymknął się, i uratował.

Biblia Tysiąclecia:
Mikal spuściła przeto Dawida przez okno, a on uszedł, zbiegł i ocalał.

Biblia Gdańska:
Przetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Sam. 19:12, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Sam/19/12.html" title="1 Samuela 19:12 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Sam. 19:12</a>