Tekst oryginalny:
ויגדו עבדי שאול לו לאמר כדברים האלה דבר דוד

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיַּגִּדוּ עַבְדֵי שָׁאוּל לוֹ לֵאמֹר כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה דִּבֶּר דָּוִד׃ פ

Biblia Warszawska:
I donieśli to słudzy Saulowi, mówiąc: Tak oto wyraził się Dawid.

Biblia Tysiąclecia:
I słudzy zawiadomili Saula, mówiąc: Tak się wyraził Dawid.

Biblia Gdańska:
Tedy słudzy Saulowi oznajmili mu, mówiąc: Tak powiedział Dawid.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Sam. 18:24, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Sam/18/24.html" title="1 Samuela 18:24 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Sam. 18:24</a>