Tekst oryginalny:
ויך שאול את עמלק מחוילה בואך שור אשר על פני מצרים

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיַּךְ שָׁאוּל אֶת-עֲמָלֵק מֵחֲוִילָה בּוֹאֲךָ שׁוּר אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי מִצְרָיִם׃

Biblia Warszawska:
I pobił Saul Amalekitów od Chawila aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu.

Biblia Tysiąclecia:
Saul pobił Amalekitów od Chawila w stronę Szur, leżącego naprzeciw Egiptu.

Biblia Gdańska:
I poraził Saul Amaleka, od Hewila, którędy chodzą do Sur, które jest przeciw Egiptowi.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Sam. 15:7, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Sam/15/7.html" title="1 Samuela 15:7 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Sam. 15:7</a>