Tekst oryginalny:
וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיֵּלֶךְ שְׁמוּאֵל הָרָמָתָה וְשָׁאוּל עָלָה אֶל-בֵּיתוֹ גִּבְעַת שָׁאוּל׃

Biblia Warszawska:
I poszedł Samuel do Ramy, Saul zaś podążył do swego domu do Gibei Saulowej.

Biblia Tysiąclecia:
Następnie udał się Samuel do Rama, a Saul wrócił do swej posiadłości w Gibea Saulowym.

Biblia Gdańska:
Potem odszedł Samuel do Ramaty, a Saul szedł do domu swego, do Gabaa Saulowego.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Sam. 15:34, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Sam/15/34.html" title="1 Samuela 15:34 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Sam. 15:34</a>