Tekst grecki (Textus receptus):
ταπεινωθητε ουν υπο την κραταιαν χειρα του θεου ινα υμας υψωση εν καιρω
Biblia Warszawska:
Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego,

Biblia Tysiąclecia:
Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.

Biblia Gdańska:
Uniżajcież się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego;
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rozdziały: 1 2 3 4 5
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 1 Piotr. 5:6, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Piotr/5/6.html" title="1 Piotra 5:6 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Piotr. 5:6</a>