Tekst oryginalny:
ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַאֲנִי הִנְנִי מֵקִים אֶת-בְּרִיתִי אִתְּכֶם וְאֶת-זַרְעֲכֶם אַחֲרֵיכֶם׃

Biblia Warszawska:
Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,

Biblia Tysiąclecia:
Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie;

Biblia Gdańska:
A Ja, oto Ja stanowię przymierze moje z wami, i z nasieniem waszem po was.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Moj. 9:9, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Moj/9/9.html" title="1 Mojżeszowa 9:9 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Moj. 9:9</a>