Tekst oryginalny:
ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַתִּשָׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס׃

Biblia Warszawska:
Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

Biblia Tysiąclecia:
Ziemia została skażona w oczach Boga.

Biblia Gdańska:
Ale ziemia popsowała się była przed Bogiem; i napełniła się nieprawością.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Moj. 6:11, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Moj/6/11.html" title="1 Mojżeszowa 6:11 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Moj. 6:11</a>