Tekst oryginalny:
את צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
אֶת-צֹאנָם וְאֶת-בְּקָרָם וְאֶת-חֲמֹרֵיהֶּמ וְאֵת אֲשֶׁר-בָּעִיר וְאֶת-אֲשֶׁר בַּשָׂדֶה לָקָחוּ׃

Biblia Warszawska:
Zabrali trzody ich i bydło ich, i osły ich, i to co było w mieście, i co było na polu.

Biblia Tysiąclecia:
Zabrali trzody, bydło i osły - wszystko, co było w mieście i na polu.

Biblia Gdańska:
Owce ich, i woły ich, i osły ich, i co w mieście było, i co na polu, pobrali.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Moj. 34:28, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Moj/34/28.html" title="1 Mojżeszowa 34:28 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Moj. 34:28</a>