Tekst oryginalny:
ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וָאֹמַר אֶל-אֲדֹנִי אֻלַי לֹא-תֵלֵךְ הָאִשָׁה אַחֲרָי׃

Biblia Warszawska:
Wtedy rzekłem do pana mojego: A jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną?

Biblia Tysiąclecia:
Gdy zaś rzekłem memu panu: A jeśli taka kobieta nie zechce pójść ze mną -

Biblia Gdańska:
I rzekłem do pana mego: Nie pójdzie snać ta niewiasta ze mną.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Moj. 24:39, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Moj/24/39.html" title="1 Mojżeszowa 24:39 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Moj. 24:39</a>