Tekst oryginalny:
ויהי אחרי כן וימת נחש מלך בני עמון וימלך בנו תחתיו

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיְהִי אַחֲרֵי-כֵן וַיָּמָת נָחָשׁ מֶלֶךְ בְּנֵי-עַמּוֹן וַיִּמְלֹךְ בְּנוֹ תַּחְתָּיו׃

Biblia Warszawska:
Stało się potem, ze zmarł Nachasz, król Ammonitów, i królem po nim został jego syn.

Biblia Tysiąclecia:
Potem umarł Nachasz, król Ammonitów, a syn jego został w jego miejsce królem.

Biblia Gdańska:
I stało się potem, że umarł Nahas, król synów Ammonowych, a syn jego królował miasto niego.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Kron. 19:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Kron/19/1.html" title="1 Kronik 19:1 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Kron. 19:1</a>