Tekst oryginalny:
לבני אליצפן שמעיה השר ואחיו מאתים

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
לִבְנֵי אֱלִיצָפָן שְׁמַעְיָה הַשָׂר וְאֶחָיו מָאתָיִם׃ ס

Biblia Warszawska:
Z potomków Elisafana naczelnika Szemajasza i dwustu jego współplemieńców,

Biblia Tysiąclecia:
z synów Elisafana: naczelnika Szemajasza i jego braci - dwustu;

Biblia Gdańska:
Z synów Elisafanowych: Semejasza przedniejszego, i braci jego dwieście.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Kron. 15:8, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Kron/15/8.html" title="1 Kronik 15:8 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Kron. 15:8</a>