Tekst grecki (Textus receptus):
ο εχων τον υιον εχει την ζωην ο μη εχων τον υιον του θεου την ζωην ουκ εχει
Biblia Warszawska:
Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.

Biblia Tysiąclecia:
Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.

Biblia Gdańska:
Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rozdziały: 1 2 3 4 5
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 1 Jan. 5:12, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Jan/5/12.html" title="1 Jana 5:12 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Jan. 5:12</a>